פוזישן - גיוס והשמה עובדים, שירותי משאבי אנוש

מאמרים

כללי התנהגות עם דואר אלקטרוני - דורית רם

ניהול כ"א הטרגוני בשוק הבנילאומי  - נאוה שלו

הערכת אפקטיביות - ענת גזית ואנדי פרידמן

מערך גיוס - מורית ויעקב רוזן

שילוביות בין תחומית - א.אלטמן, מ.רוזנשטיין וק.פרסבורגר

 טל: 08-9456065, פקס: 076-5102212 . cv@position-hr.co.il