דיני עבודה

תוכן עניינים
דיני עבודה

דיני עבודה הם מערכת חוקים ותקנות המסדירות את יחסי העבודה בין עובדים ומעסיקים אותם לומדים במהלך קורס חשבי שכר של המכללה למיסים ולחשבונאות. מטרת דיני העבודה היא להגן על זכויות העובדים ולשמור על תנאי עבודה הוגנים ובריאים.

דיני העבודה בישראל מבוססים על מספר חוקים עיקריים, ביניהם:

 • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 – קובע את משך שעות העבודה, ימי המנוחה והמנוחה השבועית.
 • חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 – מגביל את העסקת קטינים בעבודה.
 • חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 – קובע את שכר המינימום בישראל.
 • חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 – קובע את חובת המעסיק להודיע לעובד על תנאי עבודתו.
 • חוק עבודת נשים, התשי"א-1951 – מגביל את העסקת נשים בעבודות מסוימות ומעניק להן זכויות מיוחדות, כגון חופשת לידה וחופשת ילדים.

בנוסף לחוקים אלה, ישנם גם מספר הסכמים קיבוציים המסדירים את תנאי העבודה של עובדים בענפים שונים.

זכויות העובדים על פי דיני העבודה כוללות, בין היתר:

 • שכר מינימום
 • שכר שווה לעבודה שווה
 • תנאי עבודה הוגנים ובריאים
 • ביטוח לאומי
 • חופשה שנתית
 • חופשת מחלה
 • פיצויי פיטורים

מעסיקים מחויבים לכבד את זכויות העובדים על פי דיני העבודה. במקרה של הפרה של זכויות עובדים, העובד יכול להגיש תביעה משפטית נגד המעסיק.

דוגמאות לזכויות עובדים על פי דיני העבודה:

 • שכר מינימום: שכר המינימום בישראל עומד כיום על 5,300 ש"ח לחודש. מעסיק אינו רשאי לשלם לעובד שכר נמוך יותר משכר המינימום.
 • שכר שווה לעבודה שווה: עובדת ועובד המבצעים עבודה שווה זכאים לשכר שווה.
 • תנאי עבודה הוגנים ובריאים: המעסיק חייב לספק לעובדים תנאי עבודה הוגנים ובריאים, כגון: מקום עבודה בטוח, שעות עבודה הגיוניות, מנוחה מספקת וכו'.
 • ביטוח לאומי: המעסיק חייב להפקיד עבור העובד ביטוח לאומי, המעניק לעובד זכויות שונות, כגון: דמי אבטלה, דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה וכו'.
 • חופשה שנתית: עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום. משך החופשה השנתית עומד על 14 יום עבודה לכל שנה עבודה מלאה.
 • חופשת מחלה: עובד זכאי לחופשת מחלה בתשלום. משך חופשת המחלה עומד על 30 יום עבודה לכל שנה עבודה מלאה.
 • פיצויי פיטורים: עובד שפוטר זכאי לפיצויי פיטורים, המהווים אחוז מסוים משכרו. אחוז הפיצויים עומד על 1.5% משכר העובד לכל שנת עבודה מלאה.

דיני העבודה הם כלי חשוב להגנה על זכויות העובדים. חשוב שכל עובד יכיר את זכויותיו על פי דיני העבודה, כדי שיוכל לממשן במקרה הצורך.

Open chat
זמינים עבורכם לכל שאלה
Call Now Button